Redigering och research

Redigering

Textredigering kan vara en ganska gnetig process, som med fördel kombineras med korrekturläsning (när man ändå är inne i InDesign och håller på).

I redigeringen möts form och innehåll. Redigering är lite som korsordslösning. Bokstäverna ska stämma, satsytorna gå jämnt ut och sidan möta ögat.

När det gäller bildredigering ägnar jag mig inte åt excesser, men kan grunderna. Rörlig bild har jag redigerat i Adobe Premiere, men det var flera år sen. Nu senast gjorde jag en egen liten amatörfilm och klippte den i ett program som var inbyggt i datorn.

Research

Det är alltid roligt att sätta sig in i ett ämne på djupet. I en ideal värld borde det finnas mer tid för research. Alla borde få lära sig källkritik. Och hur man hittar stories dolda i stora mängder data!

Jag har gått en diplomutbildning (MOOC) i grundläggande Data Driven Journalism på ett universitet i Texas.

Till mina reportage — som jag inte kallar gräv — finns det research bakom varje pitch. Först mÃ¥ste jag sÃ¥klart vara inläst och uppdaterad pÃ¥ ett ämnesomrÃ¥de för att kunna komma med bra artikelidéer och reportageuppslag.

Sedan gäller det att ta reda på vem jag ska fråga om vad och få fram case och experter. Intervjuer blir oftast bättre om man lagt ner lite extra arbete på att ta reda på mer. Inte ens personporträtt är researchfria, om någon nu trodde det.

Jag har ibland haft uppdrag av typen: ”Här är x hundra sidor forskningsrapporter. Sammanställ dem till nÃ¥got som är lätt att läsa och som alla förstÃ¥r!”. Det är en utmaning, och ganska gnetigt. Men jag kan som sagt vara ganska gnetig av mig (grundades i min ungdom när jag var forskningsassistent och hjälpte till att koda en stor korpus).

Journalister vill ofta generalisera, men formuleringar som låter bra kan leda fel. Balansgången är att få till något som både är korrekt och samtidigt inte snustorr läsning. Vilket kan vara extra svårt när det handlar om abstrakta begrepp.

Här är en vitbok(pdf) som jag gjorde för flera år sedan. Det var då den första sammanställningen av forskningsrapporter som tog upp ungas situation i olika sammanhang (bostadsmarknad, hälsa, ekonomi och så vidare). Jag försökte göra det så överskådligt som möjligt, med många mellanrubriker.

Jag gjorde även research till den historiska delen av dokumentärfilmen From the Beginning to the End, som handlar om Mellanöstern (jag inte varit utrikeskorrespondent, men jag har pluggat arabiska).

Utöver research finns något som jag kallar bakgrundskunskap. Alltså att man har en viss grundläggande kunskapsnivå i ett ämne (tillexempel från akademiska studier eller egna erfarenheter).

Om jag inte hade pluggat ett par kurser fysik och astronomi på universitetet, tillexempel, tror jag att det hade det varit svårare för mig att skriva om naturvetenskap och att kunna värdera information om naturvetenskaplig forskning.

Anlita mig för uppdrag med research och redigering!