• editorial services

What we are good at

Feature Stories
Photography
Magazine Editor
Science
Web Editor
Digital Illustrations
Film maker

Feature Stories

In general. På svenska. In English.

Photography

Jag kan ta en dräglig bild. Till exempel av en författare vid en kyrkvägg.

Magazine Editor

Jag kan göra en tidning. Från ax till limpa. Eller från idé till tryckfärdigt original.

Science

I´m a total Science nerd. Really I am.

Web Editor

I do all sorts of things editorial.

Digital Illustrations

Jag gör en massa digitala hyss.

Film maker

I make films on a non existent budget.